ข่าวสารโครงการ

ประชุมและสำรวจ เพื่อส่งมอบงานครั้งที่1-2 ในโครงการบูรณะโบราณสถาน 9 จุด 12 รายการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. หลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานในการประชุมและสำรวจ เพื่อส่งมอบงานครั้งที่1-2 ในโครงการบูรณะโบราณสถาน 9 จุด 12 รายการโดยทั่วบริเวณวัด ซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50% และยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึง มกราคม 2565

20 ส.ค. 2564, 12:44 น.

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร เข้าถวายงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงาน อนุรักษ์และพัฒนาโ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร เข้าถวายงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินงาน อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

22 เม.ย. 2564, 14:35 น.